Računalno programiranje uključuje sljedeće djelatnosti koje osiguravaju stručnost u području informacijskih tehnologija: razvijanje, mijenjanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i izrada računalnih sustava koji povezuju računalni hardver, softver i komunikacijske tehnologije; upravljanje i rad s računalnim sustavima korisnika i/ili opremom za obradu podataka te ostale stručne i tehničke djelatnosti povezane s računalima.

HTML / CSS / JAVA SCRIPT / PHP / C# / ASP.NET


  • izradu strukture i sadržaja i/ili pisanje računalnog koda neophodnih za kreiranje i primjenu
  • sistemskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • aplikacijskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • baza podataka
  • internetskih stranica
  • prilagođavanje softvera potrebama korisnika, tj. mijenjanje i oblikovanje postojeće aplikacije tako da je funkcionalna unutar informacijskog okruženja korisnika
  • izdavanje softverskih paketa
  • prijevod ili prilagodbu standardnog softvera za određeno tržište za vlastiti račun
  • planiranje i izradu računalnih sustava koji povezuju računalni hardver, softver i komunikacijske tehnologije